INSTAL·LACIONS

  • Equips de filtració: mitjançant els quals es manté neta l’aigua de la piscina i lliure de brutícia.

  • Canalitzacions i tubs: encastats al cos de la piscina, que canalitzen l’aigua.

  • Equips de dosificació: ens subministren el producte químic a l’aigua.

  • Equips de control:

  • Climatització: mitjançant bombes de calor i cobertes tèrmiques.